top of page

Swedish Tea Collective

VARUMÄRKESIDENTITET / 2023

INKLUDERAR: Logotypdesign, animering, färgpalett, PowerPoint-mall, typografi

Swedish Tea Collective, beläget i det natursköna Skåne, började som ett studentprojekt med frågan om det går att odla te i Sverige. Projektets mål är att etablera en plantskola, tillhandahålla koncept och erbjuda utbildning i svensk teodling.

Jon Kårbys Swedish Tea Collective är ett visionärt projekt som började med en enkel idé: att föra tevärlden närmare dem som värnar om kvalitet och hantverk. Hans inspiration väcktes under en resa till Sri Lanka, där han mötte småskaliga teproducenter som tillverkade sina teer med passion och konstnärskap. Denna erfarenhet ledde honom att ge sig ut på en resa av teutforskning och innovation.

Den valda färgpaletten hämtade sin inspiration från det pittoreska landskapet i Skåne, med sina vidsträckta vita sandstränder och livliga rapsfält, som fångar essensen av regionens naturliga skönhet.

Grundaren, Jon Kårby, vände sig till mig i början av 2023 med en begäran om ett klassiskt men modernt varumärke, som omfattade logotyper, ett PowerPoint-presentationstema, en animation, typografi och ett unikt färgschema. Som svar designade jag en varumärkesidentitet som förenar klassisk estetik med en modern twist genom ett stänk av färg.

MEDVERKANDE

VIDEO

Vecteezy

BILDER

Unsplash & Pexels

bottom of page